طراحی، ساخت و تست مكانيزم نگهداری و رهاسازی عضو بازشونده

 

در مواقعي كه لازم است كه دو قطعه، مجموعه و غيره در زمان خاصي از يكديگر جدا شود، نياز به اتصال غير دائم مي‏باشد. در صورتيكه امكان دسترسي به موقعيت، به هر دليلي وجود نداشته باشد، لازم است از مكانيزم اتصالي استفاده شود تا در زمان مورد نظر اتصال مذكور را قطع نمايد. اين جدايش بايد با قابليت اطمينان بسيار بالا قابل انجام باشد تا منجر به شکست کلي عمليات نشود.

هم اکنون که کشور به سمت طراحي ماهواره پيش مي‏رود، نياز به مکانيزمي امن براي جدايش بيشتر احساس مي‌شود. مکانيزم‏هاي سنتي جدايش بر پايه پيچ‏هاي انفجاي مي‏باشد که موجب ايجاد امواج انفجاري مضر براي قطعات حساس مي‏شود.

 

 

محصول حاضر در قالب بخشی از پروژه ماهواره دانشجويي شريف و پژوهشكده يكي از دانشگاه‌هاي تهران جهت استفاده در مجموعه‏ هاي مهندسی، در شرکت عروج طراحي و ساخته شده است (برای مشاهده گواهی ثبت اختراع آن اینجا را کلیک کنید). هدف اين محصول نگهداري موقت دو عضو جداشونده (به وسيله يك المان نيرويي) با مقدار نيروي مشخص در زمان بيکاري و عملکرد در زمان کوتاه و قطع اتصال (توسط برش المان نيرويي) مي‏ باشد. مكانيزم مورد نظر مي‏تواند با صرف انرژي كم، در عرض چند ثانيه پس از دريافت فرمان جدا شدن اتصال، عمل جدايش را انجام دهد. اين جدايش بر خلاف سيستم‏ هاي انفجاري موجود بدون ايجاد صداي زياد و موج انفجار مي‏ باشد. از ويژگي‏ هاي بارز اين مكانيزم، ايمن بودن و همچنين برخورداري از قابليت اطمينان بالا است. مكانيزم برش اين محصول ضمن برخورداري از افزونگي، كاملاً قابل اطمينان است و تا كنون هيچ موردي از عدم عملكرد در آن مشاهده نشده است.