طراحی، ساخت و تست دستگاه هیدروبلاست

هيدروبلاست، دستگاهی است صنعتی كه با استفاده از پمپ های فشار بالا (محدوده 1000 الی 4000 بار) و نازلهای مخصوص توليد جت آب به صورت اسپری كار نموده و در صنايع مختلف جهت كاربردهای متنوع مورد استفاده قرار میگيرد. از كاربردهای اين دستگاه میتوان به تميز كردن و پاك كردن خطوط محوری ،علائم و رنگهای ترافيكی، قيرزدايی از سطح آسفالت در باندهای فرودگاهی ، تخريب بتن در صنعت ساختمان ، رسوب زدايی در صنايع نفت و گاز و لای روبی در صنايع كشتیرانی اشاره كرد.

زدودن رنگ از سطح جاده با استفاده از دستگاه هیدروبلاست ساخته شده در دفتر طراحی و آزمون عروج

 همانطور كه اشاره شد اين دستگاه با اسپری فشار بالای آب، اقدام به زدودن و تميز كردن رنگهای ترافيكی از سطح جاده ها مینمايد. مزايای استفاده از اين دستگاه عبارت است از:


     1- به حداقل رساندن تخريب آسفالت.
     2- چرك زدايی از رنگهای دوجزئی كثيف و صرفه جويی در هزينه و پيشگيری از رنگ آميزی مجدد.
     3- قير زدايی از سطح آسفالت و بالا بردن سطح اصطكاك بين لاستيك و آسفالت.
     4- كيفيت بالای دستگاه در زدودن رنگهای سرد و گرم
     5- سازگار بودن با محيط زيست و آلودگی صوتی کم.

در ادامه دو نمونه از پاك كردن رنگهای ترافيكی به تصوير كشيده شده است. تصوير سمت راست مربوط به استفاده از دستگاه هيدروبلاست طراحی شده توسط شرکت عروج و تصوير سمت چپ متعلق به دستگاههای خط پاك كن رايج میباشد.

همانطور که در تصاویر فوق دیده می شود، با استفاده از دستگاه هيدروبلاست تنها رنگهای اضافی و قير آسفالت زدوده شده است، اما در تصوير سمت چپ، علاوه بر تخريب آسفالت، زدودن رنگهای اضافی نيز به صورت كامل انجام نشده است.در ادامه تصاویر مربوط به پاکسازی رنگ از سطوح دو خیابان دیگر از شهر مشهد ارائه شده است که عملکرد فوق العاده دستگاه هیدروبلاست ساخته شده در شرکت عروج را نشان می دهد.

 

 

تمام مراحل طراحی تا ساخت و تست این دستگاه هیدروبلاست، به سفارش شرکت مهان پایدار نواندیش، در دفتر طرح و آزمون عروج انجام شده است. لازم به ذکر است که این نمونه، تنها دستگاه هیدروبلاستی که به طور کامل در داخل کشور و به دست مهندسین نخبه ایرانی طراحی و ساخته شده است.

 

تست تحویل دهی دستگاه هیدروبلاست ساخته شده در دفتر عروج

 دفتر طرح و آزمون عروج، با بهره گیری از مهندسین نخبه و باتجربه خود، توانایی ساخت انواع ماشین آلات صنعتی در مقیاسهای مختلف و مطابق با سفارش مشتریان را دارد.