طراحی و ساخت نمونه ديناميكی بال‌های خورشيدی ماهواره به همراه قفل لولای بدون لقي

 

براي نخستين بار در کشور مدل ديناميكي طرح بال‌هاي خورشيدي با لولای قفل شونده، در پروژه ماهواره شريف طراحي و ساخته شد (برای مشاهده گواهی ثبت اختراع اینجا را کلیک کنید.) بال‌هاي خورشيدي براي افزايش سطح قرارگيري سلول‌هاي خورشيدي در معرض تابش استفاده مي‌شود. اين بال‌ها تا پيش از قرارگيري در مدار به صورت جمع شده بوده و در زمان لازم، با دريافت دستور باز مي‌شود. لولا‌هاي اين بال‌ها به گونه‌اي طراحي شده است كه علاوه بر ايجاد نيروي محرك؛ در زمان بازشدگي كامل، حركت را مقيد نموده (اعمال قفل) و فركانس نوساني بال‌ها را جهت جلوگيري از تداخل با سيستم كنترل وضعيت به ميزان مورد نياز افزايش مي‌دهد.