جستجو:
پیرو برنامه بازدید از بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری فضایی کشور، دکتر براری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران از شرکت طرح و آزمون عروج بازدید کرد.
در یک تست جاده 10 ساعته، میزان صدای داخل اتاق 4 خودروی مختلف از کلاس نسبتا یکسان، اندازه گیری شد تا با مقایسه آن ها، میزان صدای خودروی تیبا ارزیابی شده و منایع مختلف تولید نویز آن با خودروهای هم رده مقایسه شود.
تست جاده خودروی تیبا با موفقیت انجام شد.
بازدید کنندگان گرامی وبسایت دفتر طرح و آزمون عروج، از امروز به صورت رسمی افتتاح گردیده است.
تعداد : 4     صفحه 1 از 1